Condrosulf
Condrosulf® 4000

Pro odborníky

Koupit

Jak funguje

Příbalová informace

Condrosulf® 400 v léčbě artrózy - Co je Condrosulf® 400?

Condrosulf® 400 je biologický produkt, získaný z rybí chrupavky.

Obsahuje chondroitinsulfát, který je jednou ze základních stavebních složek chrupavky. Jeho úlohou v chrupavce je vázat vodu a tím zabezpečuje vhodné mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky pro nor mál ní funkci kloubu.

Jak působí Condrosulf® 400 proti artróze?

Condrosulf® 400 je lék, který ovlivňuje artrotický proces několika účinnými způsoby:

  • tlumí aktivu enzymů, poškozujících chrupavkové tkanivo, zároveň vyvíjí protizánětlivý efekt;
  • zabezpečuje chybějící množství chondroitinsulfátu a podporuje tvorbu základní chrupavkové hmoty;
  • zvyšuje elasticitu chrupavky a její tlumící efekt.

Léčba Condrosulfem® 400 umožňuje:

  • výrazně snížit anebo odstranit bolest v klidu nebo při zátěži
  • zvýšit pohyblivost kloubů a tím i celkový pohyb
  • vylepšit mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky
  • účinně brzdit a stabilizovat nežádoucí artrózu.
Působení Condrosulfu® 400 je mírně zpomalené, což znamená, že protibolestivý účinek je možno pociťovat zhruba 3-4 týdny po zahájení terapie. Proto lékař při zahájení léčby doporučuje těm pacientům, kteří mají silné bolesti, užívat zároveň i léky na tlumení bolesti, tzv. nesteroidní antirevmatika, které lze po uplynutí 3-4 týdnů vynechat. Jelikož léky na tlumení bolesti mohou mít nežádoucí vedlejší účinky, nejsou pro dlouhodobou terapii vhodné.

Jak se má Condrosulf® 400 užívat?

Pro Condrosulf® 400 je charakteristický dlouhodobý účinek, a pro to není zapotřebí jeho nepřetržité užívání. Obvykle se užívá 2x do roka, vždy po dobu 3 měsíců. Přestávka mezi jednotlivými terapiemi by měla trvat také 3 měsíce. V průběhu této do by účinek Condrosulfu® 400 přetrvává. V případě, že pacient do drží tento terapeutický cyklus, lze pomocí Condrosulfu® 400 dosáhnout výrazného snížení bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubů.

Jaké vedlejší účinky může mít Condrosulf® 400?

Condrosulf® 400 je pacienty všeobecně dobře snášen. Prakticky se nevyskytují vedlejší účinky, proto je vhodný pro dlouhodobou terapii.

Čím může pacient přispět k úspěšné léčbě?

Degenerace chrupavky je dlouhotrvajícím procesem. Právě z tohoto důvodu se často stává, že problémy se projeví až po několika letech. Vlastní léčba artrózy je rovněž dlouhotrvajícím, ne-li doživotně trvajícím procesem. V zájmu dosažení lepší kvality života vyžaduje úspěšná léčba artrózy notnou dávku trpělivosti, porozumění a sebedisciplíny pacienta.

Při užívání Condrosulfu® 400 je zapotřebí se řídit dalšími pokyny lékaře, jako např. snížení hmotnosti, dodržování diety, popřípadě fyzioterapie.

Je nezbytně nutné, aby 3 měsíční terapie nebyla přerušena ani po celkovém odeznění bolesti, jelikož při neúplné léčbě zánik chrupavky může pokračovat až k úplné degeneraci. V těchto případech nezbývá, než nahradit nefunkční kloub kloubní protézou.

 

Prosíme, abyste na přiložené Kartě pro pacienta pečlivě za znamenávali do tabulky svá pozorování. Pomocí této karty pak můžete pozorovat jak Vy, tak i Váš lékař, průběh a úspěšnost léčby. V případě potřeby lze přizpůsobit plán léčby Vašim osobním požadavkům.


Vytisknout kartu pacienta?

IBI, spol.s r.o. ® | Právní prohlášení      Povězte svým známým | Zprávy v tisku | Kontakt
Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) a artrózy kloubů prstů ruky. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.