Condrosulf
Condrosulf® 4000

Pro odborníky

Koupit

Jak funguje

Příbalová informace

Co jsou SYSADOA?

Úleva od bolesti a zlepšení funkce postižených kloubů

Moderní terapie osteoartrózy (OA) je podmíněna komplexním přístupem k nemocnému. Na prvém místě je nutno jmenovat průběžné systematické vzdělávání nemocného, nutná jsou dále režimová opatření s úpravou životosprávy, přiměřenou fyzickou aktivitou a udržováním optimální váhy, dále pak rehabilitační a lázeňská léčba a používání rehabilitačních a korekčních pomůcek. Téměř pro každého nemocného je nezbytná medikamentózní terapie, jejíž typ je závislý na pokročilosti onemocnění. V případě, že konzervativní postup již není efektivní, je často nutné přistoupit i k léčbě operační. Medikamentózní terapie osteoartrózy zahrnuje symptomatické léky s krátkodobým nebo dlouhodobým účinkem. Otázkou do budoucna je vývoj takového typu léku, který by byl schopen modifikovat i strukturu chrupavky. V posledních letech je věnována systematická pozornost právě symptomatickým lékům s dlouhodobým účinkem (SYSADOA - Symptomatic Slow-Acting Drug in OA) a v této oblasti bylo dosaženo významného pokroku. Cílem terapie těmito léky je osažení symptomatického efektu, tj. zmírnění artrotických obtíží, tedy bolesti, ztuhlosti, zlepšení kloubních funkcí. Tento účinek nastupuje na rozdíl od efektu nesteroidních antirevmatik (NSA) sice pozvolna (řádově během 1-4 týdnů), ale přetrvává dlouhodobě, tedy i několik týdnů až měsíců po ukončení podávání léku (carry-over effect). Jedním z hlavních důvodů pro podávání SYSADOA v komplexní léčbě OA je snížení spotřeby NSA a tedy snížení rizika erozí, či vředů s krvácením v horní nebo dolní části trávicího traktu a/nebo škodlivému účinku na ledviny především u starších pacientů.

Zpomalení úbytku kloubní chrupavky

Určitým příslibem do budoucna je i možnost, že u těchto léků by mohly být prokázány i účinky preparátu modifikujícího strukturu chrupavky (S/DMOAD –Structure Disease Modifying OA drug) tzn. schopnost zpomalení zhoršování onemocnění. Tuto domněnku naznačují i výsledky některých studií – ve 3 klinických studiích u pacientů s OA kolenního kloubu byla u chondroitinsulfátu prokázána v porovnání s placebem stabilizace kloubní štěrbiny. Další 2 klinické studie u OA kloubů prstů ruky prokázaly, že zhoršení onemocnění byla u pacientů léčených chondroitinsulfátem pomalejší a u méně pacientů se v této skupině rozvinula erozivní OA

Condrosulf® 400

Mezi léky skupiny SYSADOA patří chondroitin 4&6 sulfát (preparát Condrosulf ® 400). Přípravek byl pro léčbu osteoartrózy poprvé zaregistrován ve Švýcarsku v roce 1982. V České republice je registrován od roku 1996 pro léčbu degenerativních nemocí kloubních, zejména gonartrózy, koxartrózy a artrózy kloubů prstů ruky. Je určen pro dospělé pacienty ve II. a III. stadiu onemocnění (podle Kellgrena), méně vhodný je pro pacienty s velmi pokročilým stavem onemocnění.

Od 1.4.2007 je uvolněn pro volný prodej.

Léčba chondroitinsulfátem má řadu předností, mezi něž patří zejména skutečnost, že se jedná o fyziologický produkt s minimálními nežádoucími účinky léčby, který je schopen navodit dlouhodobý terapeutický efekt. Výsledkem terapie tímto lékem může být snížení ranní ztuhlosti, zlepšení výsledků algofunkčního indexu (kloubní funkce), ztlumení námahové i klidové bolesti a zvýšení pohyblivosti kloubu v oblasti postižené osteoartrózou. Významné je rovněž snížení spotřeby ostatních léků užívaných při léčbě osteoartrózy, tedy zejména analgetik a nesteroidních antirevmatik, čímž se snižuje i pravděpodobnost výskytu možných nežádoucích účinků těchto léků, které mohou být závažné. Další výhodou terapie chondroitinsulfátem je jednoduchost dávkování léku a jeho intermitentní podávání.

Léčba je zahájena dávkou 1600 mg denně ve dvou dávkách po 12 hodinách (tj.2x2 tobolky á 400 mg denně) po dobu dvou týdnů, poté se pokračuje v udržovací dávce 800 mg 1x denně 2-3 měsíce. Tato léčebná kúra by měla být opakována 2x ročně, dlouhodobě.

IBI, spol.s r.o. ® | Právní prohlášení      Povězte svým známým | Zprávy v tisku | Kontakt
Léčivý přípravek je určen k léčbě a prevenci degenerativních onemocnění kloubů, zejména kolenního (gonartrózy) nebo kyčelního (koxartrózy) a artrózy kloubů prstů ruky. Pozorně si přečtěte příbalovou informaci.